English
German
Polish

Witamy Państwa na stronie internetowej E&B Pracowni Projektowej Instalacyjno-Budowlanej 1

Pracownia Projektowa Instalacyjno-Budowlana E&B 1 powstała w marcu 1995 roku we Wrocławiu. Założycielką i Kierowniczką Pracowni jest mgr inż. Barbara Jach-Kobielska. Pracownia zajmuje się projektowaniem wszelkiego rodzaju instalacji sanitarnych w zakresie budownictwa ogólnego i obiektów użyteczności publicznej. Wykonujemy instalacyjne projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawwcze, prowadzimy autorski nadzór budowlany nad realizowanymi obiektami i zajmujemy się doradztwem w zakresie instalacji sanitarnych i budownictwa. Wśród dokumentacji technicznej wykonywanej przez Pracownię E&B należy wymienić: projekty instalacji i sieci wodociągowych, instalacji i sieci sanitarnych, instalacji i sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia, instalacji i sieci centalnego ogrzewania, projekty kotłowni (gazowych, na gaz płynny, olejowych, na paliwo stałe, np. ekogroszek, pelet, węgiel, miał węglowy i innych), węzłów cieplnych, instalacji zasilanych przy pomocy pomp cieplnych, instalacji ogrzewania słonecznego (solary), sieci cieplnych, instalacji i sieci gazowych, instalacji gazów technicznych, instalacji i central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, operatów wodno-prawnych i in. opracowań dotyczących szeroko pojętych instalacji i sieci sanitarnych.

Barbara Jach-Kobielska jest doświadczonym projektantem. Uprawnienia do projektowania instalacji i sieci sanitarnych bez ograniczeń posiada od roku 1990. Od 1992 roku posiada uprawnienia wykonawcze, pozwalające na prowadzenie budów na stanowisku kierownika budowy, kierownika rodzaju robót oraz inspektora nadzoru w zakresie instalacji i sieci sanitarnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w Miejskim Biurze Projektów we Wrocławiu w latach 1985-1994, a następnie podczas pracy we własnej pracowni projektowej.

 
Witamy na stronie internetowej Pracowni Projektowej E&B
Designed by Krzysztof Kobielski
& Jacek Francuz from "MILESTONES-IT"